SONY

LINH KIỆN SONY ZIN

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Cảm ứng Sony Z / C6602/ C6603/ C6606/ SO-02E/LTE 105.000
Cảm ứng Sony Z1 / C6902/ C6903/ C6906/ SO-02F 105.000
Cảm ứng Sony Z1S T-mobile / C6916 215.000
Cảm ứng Sony Z1 mini/ Z1 compact/ D5502/ D5503/ Z1C/ Z1F/ LT39 mini 145.000
Cảm ứng Sony Z2/ D6502/ D6503/ D6543/ SO-03F/ L50T/ L50U 115.000
Cảm ứng Sony Z2A/ ZL2/ SOL25/ D6563
Cảm ứng Sony Z2V /  Z3V /  Z3 Verizon/ D6708
Cảm ứng Sony Z3/ Z3 AU/ D6603/ D6633/ D6643/ D6653/ D6616/ D6708/ SO-01G/ SOL26/ L55T/  L55U/ 401SO 115.000

 

Cảm ứng Sony Z3/ Z3 AU/ D6603/ D6633/ D6643/ D6653/ D6616/ D6708/ SO-01G/ SOL26/ L55T/  L55U/ 401SO trắng 150.000

 

Cảm ứng Sony Z3 mini/ Z3 Compact/ D5803/ D5833 150.000
Cảm ứng Sony Z4 trắng zin 245.000
Cảm ứng Sony Z4V/ Z4 Verizon/ E6508
Cảm ứng Sony Z5/ E6603/ E6633/ E6653/ E6683/ SO-01H/ SOV32
Cảm ứng Sony Z5 mini/ Z5 Compact/ E5803/ E5823
Cảm ứng Sony Z Ultra/ XL39/ C6802/ C6806/ C6833
Cảm ứng Sony M2/ D2303/ D2305/ D2306/ D2403/ D2406 110.000
Cảm ứng Sony M2 Aqua/ D2403
Cảm ứng Sony M4/ M4 Aqua/ M4 Aqua Dual/ E2303/                      E2306/ E2312/ E2333/ E2363 130.000
Cảm ứng Sony M5 .000
Mặt kính M5/ M5 Dual/ E5603/ E5606/ E5633/ E5643/ E5653/ E5663 .000
Cảm ứng Sony C/ C2305/ S39 .000
Cảm ứng Sony C3/ D2505/ D2533/ D2502 120.000
Cảm ứng Sony C4/ C4 Dual/ E5303/ E5306/ E5353/ E5333/ E5343/ E5363 100.000
Mặt kính C5 Ultra .000
Cảm ứng Sony C5 Ultra/ C5 Ultra Dual/ E5533/ E5563/ E5553/ E5506 .000
Cảm ứng Sony Xperia E/ C1504/ C1505/ C1604/ C1605 .000
Cảm ứng Sony Xperia M/ C1904/ C1905/ C2004/ C2005 .000
Cảm ứng Sony Xperia SP/ C5302/ C5303/ C5306/ M35H .000
Cảm ứng Sony T2 Ultra Dual/ D5306/ D5303/ D5322/ XM50H .000
Cảm ứng Sony T3 Ultra/ D5102/ D5103/ D5106 .000
Cảm ứng Sony E3/ D2202/ D2203/ D2206/ D2216/ D2243 .000
Cảm ứng Sony E4/ E4 Dual/ E2104/ E2105/ E2114/ E2115 125.000
Cảm ứng Sony E5 .000
Kính Sony XA F3116 40.000
Kính Sony XA1 G3116 95.000
Kính Sony X F5112 55.000
Cảm ứng Sony X mini .000
Cảm ứng Sony XA Ultra/ F3216/ F3212 55.000
Cảm ứng Sony XZ/ F8332 .000
Màn hình Sony C4 600.000
0976700900
Gò Vấp