SAMSUNG

BẢNG GIÁ SAMSUNG

TÊN SẢN PHẨM ÉP KÍNH MÀN HÌNH  GHI CHÚ
Samsung A02/ a02S/ A12 200.000 650.000  
Samsung A03 Core 200.000 650.000  
Samsung A03/ A03S/  A032/ A127 250.000 650.000  
Samsung A04/ A04s 250.000 650.000  
Samsung A04s/ A04 Core/ A12 5G/ A136  250.000 650.000  
Samsung A10/ M10 200.000 600.000  
Samsung A11/ M11 200.000 650.000  
Samsung A12/ A125/ A127 200.000 650.000  
Samsung A20 250.000 LH  
Samsung A20s  250.000 LH  
Samsung A21s 200.000 750.000  
Samsung A22/ A23 250.000 LH  
Samsung A30/ A50/ A50S 300.000 LH  
Samsung A30S 300.000 LH  
Samsung A31 300.000 LH  
Samsung A32 300.000 LH  
Samsung 51/ A52/ A53 300.000 LH  
Samsung A70 300.000 LH  
Samsung A71/ A72/ A736 350.000 LH  
Samsung A920 300.000 LH  
Samsung A9/A9 pro 250.000 LH  
Samsung A80/ A8 Star 300.000 LH  
Samsung A750 250.000 LH  
Samsung A710/A720 200.000 LH  
Samsung A730/ A6 plus 200.000 LH  
Samsung A530 200.000 LH  
Samsung A520 200.000 LH  
Samsung J4/J6 Plus 200.000 LH  
Samsung J6/ A6 200.000 LH  
Samsung J5 Prime/ J7 Prime/ J7Pro 200.000 LH  
Samsung M022 200.000 LH  
Samsung M20  200.000 LH  
Samsung M21 250.000 LH  
Samsung M23 250.000 LH  
Samsung M30/ M30S 250.000 LH  
Samsung M31/ M33 250.000 LH  
Samsung M51/ M53 300.000 LH  
Samsung M71 350.000 LH  
Samsung Note 8/ Note 9 800.000 LH  
Samsung Note 10 LH LH  
Samsung Note 10 Lite LH LH  
Samsung Note 10 plus LH LH  
Samsung Note 20 LH LH  
Samsung Note 20 Ultra LH LH  
Samsung S8/S9 LH LH  
Samsung S8 plus/ S9 plus LH LH  
Samsung S10 LH LH  
Samsung S10 plus LH LH  
Samsung S20 LH LH  
Samsung S20 plus LH LH  
Samsung S20 FE LH LH  
Samsung S20 Ultra LH LH  
Samsung S21 LH LH  
Samsung S21 plus LH LH  
Samsung S21 Ultra LH LH  
Samsung S22 LH LH  
Samsung S22 plus LH LH  
Samsung S22 Ultra LH LH  
Samsung Galaxy Fold LH LH  
Samsung Galaxy Fold 2 LH LH  
Samsung Galaxy Fold 3 LH LH  
Samsung Galaxy Z Flip LH LH  
Samsung Galaxy Z Flip 3 LH LH  
       

0976700900
Gò Vấp