SAMSUNG

LINH KIỆN SAMSUNG

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Kính Samsung J7pro/J730 zin 130.000
Kính Samsung J720 (2017) Đ, Xám zin
Kính Samsung J720 (2017) đen, vàng, xám 40.000
Kính Samsung J7 prime/ G610 trắng, đen, gold zin 60.000
Kính Samsung J7 prime/ G610 trắng, đen, vàng   45.000
Kính Samsung J710 (2016) đen, vàng, trắng
Kính Samsung J710 đen trắng, gold zin 100.000
Kính Samsung J7/  J700 đen, trắng, vàng 35.000 Kính zin 60
Kính Samsung J5 prime zin 50.000
Kính Samsung J5 prime trắng, đen, vàng    40.000
Kính Samsung J510 (2016) đen, trắng, vàng 40.000
Kính Samsung J5/ J500 đen, trắng, vàng 35.000
Kính Samsung J5/ 2015 đen, trắng, gold zin 65.000
Kính Samsung J3 pro 2017 đen, trắng, vàng 45.000
Kính Samsung J3/ 2017 đen, trắng, vàng 40.000
Kính Samsung J320 (2016) đen, trắng, vàng 40.000
Kính cảm ứng Samsung J2 prime trắng, đen, vàng
Kính Samsung J2/ J200 trắng, đen, vàng 35.000 Kính zin 65
Kính cảm ứng Samsung J1 trắng, đen
Kính Samsung J120 (2016) đen, trắng, vàng 30.000
Kính Samsung A9/A9 pro trắng, đen, gold 50.000
Kính Samsung A9 gold zin 90.000
Kính Samsung A8/ 2016 xám, trắng, gold 50.000
Kính Samsung A7 (2017)/A720 gold zin 95.000
Kính Samsung A7 (2017)/A720 Đ, H, V, Xanh 55.000
Kính Samsung A710 ( 2016) đen, trắng, gold 40.000
Kính Samsung A7/ A700 ) đen, trắng, gold 35.000
Kính Samsung A7/ A700 ) đen, trắng, gold ZIN 95.000
Kính Samsung A5 (2017)/ A520 Đ, V, H, X zin 135.000
Kính Samsung A5 (2017)/ A520 Đ, T, V, H, X 40.000
Kính Samsung A5/ A510 trắng, đen, gold 40.000
Kính Samsung A5/A500 đen, trắng, gold 35.000
Kính Samsung A3(2017)/A320 Đ, H, X, Gold zin
Kính Samsung A3(2017)/A320 Đ, H, V, X 45.000
Kính Samsung A3/ 2016 đen, trắng, vàng 25.000
Kính Samsung A3/A300 đen, trắng, gold zin
Kính Samsung A3/A300 đen, trắng, vàng 35.000
Kính Samsung S1 (I9000/M110S) đen, trắng 25.000
Kính Samsung S2 (I9100) đen, trắng 25.000
Kính Samsung S3 trắng 30.000
Kính Samsung S3 xanh 40.000
Kính Samsung S3 xám .000
Kính Samsung S3 đen 30.000
Kính Samsung S3 đỏ 40.000
Kính Samsung S3 hồng 45.000
Kính Samsung S3 Mini đen, trắng, xanh 35.000
Kính Samsung S4 xanh biển zin 40.000
Kính Samsung S4 trắng 35.000
Kính Samsung S4 xanh 35.000
Kính Samsung S4 đen 40.000
Kính Samsung S4 hồng 45.000
Kính Samsung S4 Mini trắng, xanh, đen 35.000
Kính Samsung S5 đen, trắng 35.000
Kính Samsung S5 Active .000
Kính Samsung S5 Mini đen, trắng .000
Kính Samsung S6 trắng, xanh đen, gold 50.000 Kính zin 125
Kính Samsung S6 Edge zin (trắng, xanh đen, gold)
Kính Samsung S6 Edge zin xanh lục bảo
Kính Samsung S6 Edge plus zin (trắng, xanh, gold)
Kính Samsung S7 đen, trắng, gold zin
Kính Samsung S7 xám Titan, bạc zin
Kính Samsung S7 hồng zin
Kính Samsung S7 xanh đen
Kính Samsung S7 Edge bạc, xám đen, trắng sữa zin
Kính Samsung S7 Edge đen zin
Kính Samsung S7 Edge hồng zin
Kính Samsung S7 Edge san hô zin
Kính Samsung Note 1 hồng zin
Kính Samsung Note 1 đen, trắng
Kính Samsung Note 2 xám zin 37.000
Kính Samsung Note 2 trắng, hồng 35.000
Kính Samsung Note 3 trắng, hồng, xám zin 140.000
Kính Samsung Note 3 trắng, xám 35.000
Kính Samsung Note 3 Neo xám 35.000
Kính Samsung Note 4 gold zin 130.000
Kính Samsung Note 4 trắng, xám, hồng, vàng 50.000
Kính Samsung Note 4 Edge xám, trắng zin
Kính Samsung Note 5 trắng, xanh đen
Kính Samsung Note 5 bạc, xanh, hồng, gold zin
Kính Samsung E7/ E700 trắng, xanh đen, vàng 40.000
Kính Samsung E7/ E700 xám zin 90.000
Kính Samsung E7/ E700 trắng zin 115.000
Kính Samsung E5/ E500 trắng, xám, vàng 35.000
Kính Samsung E3 đen, trắng 40.000
Kính Samsung i717 đen, trắng 40.000
Kính Samsung i727/ S2 at&t  đen, trắng 40.000
Kính Samsung i777 đen, trắng 40.000
Kính Samsung i9250 đen, trắng 40.000
Kính Samsung i9020 đen, trắng    40.000
Kính Samsung i897 đen, trắng 40.000
Kính Samsung i9070 đen, trắng
Kính Samsung i997 đen, trắng 40.000
Kính Samsung i9260 đen, trắng 40.000
Kính Samsung T959 đen, trắng 40.000
Kính Samsung T989 đen, trắng 40.000
Kính Samsung E110 đen, trắng 40.000
Kính Samsung E120 đen, trắng 40.000
Kính Samsung ALPHA/ G850 đen, trắng 40.000
Kính Samsung ALPHA/ G850 đen, trắng zin 45.000
Kính Samsung On 5 đen, trắng zin 45.000
Kính Samsung C5 đen, trắng, vàng 35.000
Kính Samsung C7 đen, trắng, vàng 35.000
Kính Samsung C9 đen, trắng, vàng 40.000
Kính Samsung Tab A / T285 80.000
Kính Samsung Tab S T705 / T700 125.000
Kính Samsung Tab S T800 / T801 / T805 125.000
0976700900
Gò Vấp