OPPO

LINH KIỆN OPPO

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Cảm ứng Oppo U701 / R821
Cảm ứng Oppo U705 / U7015 / Find Way
Cảm ứng Oppo U707 / Find Way S 90.000
Cảm ứng Oppo T29
Cảm ứng Oppo R801
Cảm ứng Oppo R803
Cảm ứng Oppo R805
Cảm ứng Oppo R807
Cảm ứng Oppo R813 / Piano
Cảm ứng Oppo R815 / Find Clover
Cảm ứng Oppo R817
Cảm ứng Oppo R819 / Find Mirror
Cảm ứng Oppo R821 / Find Muse
Cảm ứng Oppo R827 / Find 5 mini
Cảm ứng Oppo R829 / R1
Cảm ứng Oppo R831 / Find Neo
Cảm ứng Oppo R831K / Neo 3
Cảm ứng Oppo R833T
Cảm ứng Oppo R1001 / Joy
Cảm ứng Oppo R1001 / Joy plus
Cảm ứng Oppo R2001 / YoYo
Cảm ứng Oppo R8001 / R8007 / R1K / R1S
Cảm ứng Oppo A11W / Joy 3 65.000
Cảm ứng Oppo A31W / Neo 5 170.000
Cảm ứng Oppo A33W / Neo 7 90.000
Cảm ứng Oppo A35 / F1
Cảm ứng Oppo A37 / Neo 9 90.000
Cảm ứng Oppo A37 / Neo 9S
Cảm ứng Oppo A51W / Mirror 5
Cảm ứng Oppo Mirror 3 / 3001
Cảm ứng Oppo F1S / A59 70.000
Cảm ứng Oppo X905 / Find 3
Cảm ứng Oppo X909 / Find 5
Cảm ứng Oppo X9076
Cảm ứng Oppo X9006 / X9007 / Fin 7
Cảm ứng Oppo N1 Mini
Cảm ứng Oppo N3 / 5206
Kính Oppo R5 / R8106 40.000
Kính Oppo R7 Lite 40.000
Kính Oppo R7 S trắng 35.000
Kính Oppo R7 S đen 55.000
Kính Oppo R7 plus 45.000
Kính Oppo R9 plus 55.000
Kính Oppo F1 plus / X9009 / R9 45.000
Kính Oppo F3 trắng 40.000
Kính Oppo F3 đen 35.000
Kính Oppo F3 plus trắng 40.000
Kính Oppo F3 plus đen 35.000
0976700900
Gò Vấp