NOKIA

LINH KIỆN NOKIA

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Kính Nokia 3 zin 50.000
Kính Nokia 5 zin 75.000
Kính Nokia 6 zin 60.000
Kính lumia 630 40.000
Kính lumia 540/ 1141 (5in)
Kính lumia 550 (4.7in) 45.000
Kính lumia 640 (5in) 50.000
Kính lumia 640XL (5.7in) 50.000
Kính lumia 650
Cảm ứng lumia 720 zin mạch đồng
Kính lumia 730 40.000
Kính lumia 800
Cảm ứng lumia 820 zin
Cảm ứng lumia 830 zin
Kính lumia N9 45.000
Kính lumia N900 50.000
Cảm ứng lumia 920 zin
Kính lumia 925 50.000
Kính lumia 928 55.000
Kính lumia 930
Kính lumia 950 50.000
Kính lumia 950XL
Kính lumia 1020/ 909 65.000
Cảm ứng lumia 1320 zin 130.000
Kính lumia 1520 zin .000
Cảm ứng lumia XL/ 1030
0976700900
Gò Vấp