NOKIA

BẢNG GIÁ NOKIA

TÊN SẢN PHẨM

ÉP KÍNH MÀN HÌNH

GHI CHÚ

Nokia 2.3 200.000 750.000
Nokia 3/ 3.1/ 3.2 200.000 650.000
Nokia 5/ 5.1 200.000 600.000
Nokia 6/  6.1 plus/ 7 200.000 600.000
Nokia 7.2 250.000 850.000
Nokia 8/ 8.1 200.000 700.000
Nokia C20 250.000 750.000
Nokia C21/ C21 plus 250.000 750.000
Nokia C30 250.000 750.000
Nokia C31 250.000 750.000
Nokia G10 250.000 750.000
Nokia G11 250.000 750.000
Nokia G21 250.000 750.000
Nokia Tab T20 LH LH
0976700900
Gò Vấp