LG

LINH KIỆN LG

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Cảm ứng LG D680 / D682 / D684 / G pro lite (có home, 2 phím đèn
Cảm ứng LG D685 / D686 / G pro lite (ko home, 4 fim đèn)
Cảm ứng LG D830/ D837/ D838 / F350/ Optimus G pro zin
Cảm ứng LG E960 / Google Nexus 4 zin
Cảm ứng LG E970 zin
Cảm ứng LG F120 / Optimus LTE Tag
Cảm ứng LG F160 / Optimus LTE 2
Cảm ứng LG F180 / E975 / Optimus G 170.000
Cảm ứng LG F220 / LG GK zin
Cảm ứng LG F240 / E985 / E980 / E988 / Optimus G pro zin
Cảm ứng LG F260 / US780 /  Optimus F7
Cảm ứng LG F310 / Optimus GX
Cảm ứng LG G2 / F320 / L-01F / D800 / E988
Cảm ứng LG G2 / D802 / D805 85.000
Cảm ứng LG G2 ISAI / L22
Cảm ứng LG G3 / D855 / D850 / D851 / F400 / F460 / LS990 Q  zin 185.000
Cảm ứng LG G3 / D690  socket thẳng
Cảm ứng LG G3A / F410
Cảm ứng LG G3 ISAI / L24
Cảm ứng LG L70 / D320 / D325 có home
Cảm ứng LG L70 / D320 / D325 không home
Cảm ứng LG L80 / D380 có home
Cảm ứng LG L80 / D380 không home
Cảm ứng LG L90 / D415 có home
Cảm ứng LG L90 / D405 không home
Kính D820 / Nexus 5 55.000
Kính Nexus 6
Kính MAGNA / H500F / H502F
Kính G4 / H810 / H811 / H812 / H815 / H818 / LS991 / US991 / VS986 (5in)
Kính G4 stylus H540 / G Stylo T-mobile (5.7in)
Kính G4 stylus 2 / K520 (5.7in)
Kính G5 / H840 zin
Kính G2
Kính H340 50.000
Kính H440 50.000
Kinh H502 40.000
Kính LG G4 (H540) 45.000
Kính K7 / X210 công ty (camera bên trái) 45.000
Kính K7 / X210 xách tay (camera bên phải) 45.000
Kính K8
Kính K10 / K410 50.000
Cặp mặt kính V10 / H960
Kính V20 / H990N
0976700900
Gò Vấp