IPHONE

BẢNG GIÁ IPHONE – IPAD

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ THAY   MH ZIN

GHI CHÚ

Ép kính iphone 5/5s 100.000     300.000
Ép kính iphone 6 150.000     350.000
Ép kính iphone 6S 150.000     400.000
Ép kính iphone 6plus 150.000     650.000
Ép kính iphone 6Splus 150.000     700.000
Ép kính iphone 7G 150.000     500.000
Ép kính iphone 8G 150.000     550.000
Ép kính iphone 7plus 200.000     850.000
Ép kính iphone 8plus 200.000     900.000
Ép kính iphone X 450.000  2.000.000
Ép kính iphone Xr 450.000 1.000.000
Ép kính iphone Xs 450.000  2.000.000
Ép kính iphone Xsmax 600.000 LH
Ép kính iphone 11 LH
Ép kính iphone 11pro LH
Ép kính iphone 11promax 900.000 LH
Ép kính iphone 12 LH LH
Ép kính iphone 12pro LH LH
Ép kính iphone 12promax LH LH
Ép kính iphone 13 LH LH
Ép kính iphone 13pro LH LH
Ép kính iphone 13promax LH LH
Ép kính iphone 14 LH LH
Ép kính iphone 14plus LH LH
Ép kính iphone 14pro LH LH
Ép kính iphone 14promax LH LH
Ép kính ipad mini 1/ mini 2 300.000 LH
Ép kính ipad mini 3 350.000 LH
Ép kính ipad 2/3/4 350.000 LH
Ép kính ipad Air 1 450.000 LH
Ép kính ipad Air 2 550.000 LH
Ép kính ipad Air 3 LH LH
0976700900
Gò Vấp