HTC

LINH KIỆN HTC

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Cảm ứng HTC One ME
Cảm ứng HTC 8S
Cảm ứng HTC 8X
Cảm ứng HTC One V / G24 / T320E
Cảm ứng HTC One SV / C520 E
Cảm ứng HTC One X / G23 / S320E / S720E / PJ83100
Cảm ứng HTC One E8
Cảm ứng HTC One E9
Cảm ứng HTC  One X+ / S728V
Cảm ứng HTC  G21 / Sensantion XL / PI39200
Cảm ứng HTC Butterfly X920D / PL9910 (có 3 phím màu trắng)
Cảm ứng HTC Buttefly X929E (có 3 phím màu đỏ)
Cảm ứng HTC Butterfly S (khuyết  2 cạnh dưới) mạch đồng
Cảm ứng HTC One M7 PN07100 / PN07120 / PN7130 / PN7140 180.000
Cảm ứng HTC One M8
Cảm ứng HTC One M8 mạch đồng
Cảm ứng HTC One M9
Cảm ứng HTC One Mini / One M4 / PO 58200
Cảm ứng HTC One 7 Mini / One Mini 1
Cảm ứng HTC One 8 Mini / One Mini 2
Cảm ứng HTC One Max
Cảm ứng HTC M7 zin
Cảm ứng HTC Desire 200
Cảm ứng HTC Desire 300
Cảm ứng HTC Desire 310
Cảm ứng HTC Desire 500
Cảm ứng HTC Desire 501
Cảm ứng HTC Desire 510
Cảm ứng HTC Desire 600
Cảm ứng HTC Desire 601
Cảm ứng HTC Desire 603
Cảm ứng HTC Desire 606
Cảm ứng HTC Desire 608
Cảm ứng HTC Desire 609
Cảm ứng HTC Desire 610
Cảm ứng HTC Desire 616
Cảm ứng HTC Desire 620
Cảm ứng HTC Desire 626
Cảm ứng HTC Desire 700 90.000
Cảm ứng HTC Desire 816 (816W) dây socket vàng
Cảm ứng HTC Desire 816G (816H) dây socket đen
Cảm ứng HTC Desire 820
Cảm ứng HTC Desire Eye / M910
Kính HTC A9
0976700900
Gò Vấp